You are currently viewing Vizita Masteranzilor Facultății de Teologie și Științele Educației la Centrul Social Creștin al Arhiepiscopiei Târgoviștei

Vizita Masteranzilor Facultății de Teologie și Științele Educației la Centrul Social Creștin al Arhiepiscopiei Târgoviștei

Cu binecuvântarea Înaltpresfințitului Părinte Mitropolit Dr. NIFON, astăzi, 2 iulie, un grup de masteranzi ai Facultății de Teologie și Științele Educației din cadrul Universității Valahia din Târgoviște, Specializarea Doctrina Socială și Ecumenică a Bisericii în Contemporaneitate, anul I, a efectuat recent o vizită la Centrul Social Creștin al Arhiepiscopiei Târgoviștei, fiind însoțiți de Pc. Pr. Lect Univ. Dr. Traian Alexandru  Miu. Această întâlnire face parte din activitățile de practică comasată din cadrul Parteneriatului instituțional încheiat între Asociația Centrul Diaconal Casa Creștină și Faculatea de Teologie și Științele Educației  și a fost un prilej important pentru studenți de a înțelege mai bine activitatea socială desfășurată de Biserică și implicarea directă a clerului în viața comunității.

Studenții au fost întâmpinați de Pr. Adrian Rada, Directorul Centrului Social Creștin, care le-a prezentat diversele activități și programe derulate în cadrul instituției. Discuțiile s-au axat pe rolul și importanța implicării sociale a Bisericii, dar și pe aspectele practice ale acestei implicări.

Masteranzii au avut ocazia să viziteze Apartamentul de tip familial „Sf. Ier. Nicolae”, unde au interacționat cu cei 6 beneficiari ai Centrului. Această experiență a oferit studenților o perspectivă reală asupra modului în care Biserica sprijină persoanele aflate în dificultate și contribuie la integrarea socială a acestora.

Pr. Adrian Rada a subliniat importanța educației teologice și a formării continue pentru o mai bună implicare în activitățile sociale și a încurajat studenții să se implice activ în comunitățile lor.

Vizita a fost un succes, oferind masteranzilor o imagine clară a eforturilor depuse de Biserică în sprijinul comunității și consolidând legătura dintre instituțiile de învățământ și cele religioase în promovarea valorilor creștine și a solidarității sociale.

Pentru mai multe informații despre activitățile desfășurate de Centrul Social Creștin al Arhiepiscopiei Târgoviștei, vă invităm să ne vizitați pe site-ul nostru.