Activități

Apartamentul de tip familial

După 7 ani de funcționare, Apartamentul de tip familial „Sf. Ier. Nicolaea devenit o instituție cunoscută partenerilor din sectorul social al județului, păstrând misiunea de a asigura accesul copiilor/tinerilor separaţi temporar de părinţii lor, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării familiale şi socio-profesionale. În cadrul familial al unui apartament pus la dispoziţie de Arhiepiscopia Târgoviştei, în clădirea Centrului Social Creştin, situat în Mun. Târgovişte, Calea Domnească, nr. 261, oferim servicii sociale pentru 6 copii. Un parteneriat foarte valoros pentru noi este încheiat cu Facultatea de Teologie din cadrul Universității Valahia din Târgoviște – Departamentul Științele educației care ne sprijină în activitatea educativă cu copiii.

Ateliere de lucru

În cursul anului 2020, până la restricționările impuse de Pandemia Covid 19. săptămânal au fost derulate ateliere de lucru (organizate cu voluntari ai Centrului) în cadrul cărora copii şi tineri proveniţi din familii defavorizate, dar şi instituţionalizaţi sunt îndrumaţi să realizeze manufacturi și decorațiuni din hârtie, picturi pe sticlă, brăţări împletite din diverse materiale, ornamente şi podoabe, felicitări, mărţişoare, deprind arta îndoirii hârtiei (quilling și origami) sau participă la alte activități socio-culturale. Datorită Pandemiei Covid 19 cea mai mare parte a activităților permanente au fost sistate, dar am reușit să păstrăm legătura online cu o parte din beneficiarii noștri;

Consiliere

În măsura respectării normelor de siguranță impuse de Pandemia Covid 19 am continuat  şedinţele de consiliere cu persoane provenite din medii defavorizate, în vederea obţinerii indemnizaţiilor sociale şi a altor drepturi și şedinţe de consiliere cu persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, având ca finalitate înscrierea persoanelor la cursuri de formare profesională (în conformitate cu studiile şi aptitudinile individuale). Au avut loc  şedinţe de consiliere individuală şi de grup cu părinţi ai căror copii se află în risc crescut de abandon şcolar, fiindu-le oferite și kit-uri educaționale;

Donații materiale

Ocazional, au fost sprijinite cu pachete alimentare, igienico-sanitare sau cu haine familiile aflate în situaţie de risc social (familii fără venituri, familii monoparentale, bătrâni singuri);