Apartamentul de tip familial „Sf. Ier. Nicolae”

O instituție cunoscută partenerilor din sectorul social al județului, ce păstrează misiunea de a asigura accesul copiilor/tinerilor separaţi temporar de părinţii lor, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării familiale şi socio-profesionale. În cadrul familial al unui apartament pus la dispoziţie de Arhiepiscopia Târgoviştei, în clădirea Centrului Social Creştin, situat în Mun. Târgovişte, Calea Domnească, nr. 261, oferim servicii sociale pentru 6 copii.

Centrul Social Creștin

În cadrul Centrului Social Creştin funcţionează următoarele instituţii:

Centrul de Consiliere

CONSILIERE SOCIALĂ ŞI JURIDICO-ADMINISTRATIVĂ – acordă consultanță și sprijin pentru obținerea diverselor drepturi sociale: locuințe sociale, ajutor social şi alocaţia suplimentară pentru copii etc.
 INFORMARE SI ORIENTARE ANTIDROG (Drog, alcool, tutun) – sprijin și consiliere psihologică, medicală și juridică.
CONSILIERE PSIHOLOGICĂ ŞI SOCIALĂ PENTRU COPIL ŞI FAMILIE – sunt oferite servicii de consiliere socială şi psihologică atât pentru copii, cât şi pentru părinţii acestora.

Centrul pentru Tineret

Oferă Curs de pictură, Ateliere de artă – origami, quilling, cusături tradiționale săptămânal.
Centrul de informare şi documentare pentru tineret  facilitează accesul tinerilor la informare, documentare în ceea ce priveşte locurile de muncă vacante din judeţul Dâmboviţa, cursurile de formare profesională şi consiliere în cariera profesională.