Susținem misiunea social-filantropică a eparhiei

Sprijinim Biserica Ortodoxă Română în lucrarea ei social – filantropică săvârşită pentru oameni şi comunităţile lor, în spiritul învăţăturii creştine.

Elaborăm şi implementăm  strategii şi programe comune în domeniile: asistenţă socială, medical, educaţional şi al dezvoltării comunitare.

Centrul de consiliere

Acordă consultanță și sprijin pentru obținerea diverselor drepturi sociale: locuințe sociale, ajutor social şi alocaţia suplimentară pentru copii etc.

Centrul pentru tineret

Centrul de informare şi documentare pentru tineret facilitează accesul tinerilor la informare, documentare în ceea ce priveşte locurile de muncă vacante din judeţul Dâmboviţa

Apartamentul de tip familial

O instituție cunoscută partenerilor din sectorul social al județului, ce păstrează misiunea de a asigura accesul copiilor/tinerilor separaţi temporar de părinţii lor